Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica

Poslanstvo

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je neprofitna lokalna institucija, ki pripravlja in izvaja stanovanjski program MONG ter načrtuje, organizira, izvaja in nadzira vse upravne naloge oziroma postopke na stanovanjskem področju.

Vizija

V skladu z realnimi možnostmi zagotavljamo uspešno zadovoljevanje potreb po stanovanjih čim širšemu krogu občanov Nove Gorice s posebnim poudarkom na mladih družinah in socialno ogroženih.

Obvestila

10.09.2021

Povabilo je namenjeno prosilcem, starim vsaj 65 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati SS MONG. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna...

07.05.2021

https://www.nijz.si/sl/porast-misje-mrzlice

27.01.2021

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica javni sklad je zainteresiran za nakup novozgrajenih in rabljenih stanovanj, ki se nahajajo na območju Mestne občine Nova...

25.01.2021

Obveščamo vas, da se bodo s 1.2.2021, tržne najemnine uskladile s stopnjo letne inflacije, ki za leto 2020 znaša -1,1%.

09.12.2020

Javno naročilo za rušitev večstanovanjske stavbe na naslovu Streliška pot 10 v Novi Gorici

Datum: 10.12.2020

Obveščamo vas, da je  Stanovanjski sklad...

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30