Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica Stanovanjski sklad - Nova Gorica

Poslanstvo

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je neprofitna lokalna institucija, ki pripravlja in izvaja stanovanjski program MONG ter načrtuje, organizira, izvaja in nadzira vse upravne naloge oziroma postopke na stanovanjskem področju.

Vizija

V skladu z realnimi možnostmi zagotavljamo uspešno zadovoljevanje potreb po stanovanjih čim širšemu krogu občanov Nove Gorice s posebnim poudarkom na mladih družinah in socialno ogroženih.

Obvestila

24.05.2022

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je marca objavil Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov za leto 2022....

16.05.2022

Datum: 16.5.2022

Rok za oddajo vlog: 30.11.2022

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je tudi v letošnjem letu objavil javno povabilo za nakup...

19.04.2022

SPOROČILO ZA JAVNOST – Javni najem stanovanj kot pomoč pri zagotavljanju najemnih stanovanj

Nova Gorica, 19. april 2022

Pri Stanovanjskem skladu...

04.04.2022

Datum: 4.4.2022

Rok za oddajo vlog: ZAKLJUČENO - 9.5.2022

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica javni sklad razpisuje oddajo v najem vseh...

01.04.2022

Spoštovani!

Ponovno vas obveščamo o postopnem dvigu vrednosti točke za izračun vrednosti neprofitnega stanovanja od 2,63 EUR do končnih 3,50 EUR in...

25.03.2022

Datum: 25.3.2022

Rok za oddajo vlog je 31.5.2022

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom "Ne odpiraj - subvencija...

16.03.2022

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica javni sklad bo dne, 4.4. 2022 objavil Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2022.

Prosilci, ki...

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30