Javna dražba stanovanja št. 5, Gradišče nad Prvačino 95

Natisni

You are here

OBJAVLJA JAVNO DRAŽBO DVEH NEPREMIČNIN

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica objavlja javno dražbo za prodajo dveh nepremičnin. Predmet javne dražbe sta naslednji nepremičnini:

  • Stanovanjska hiša na naslovu Banjšice 8, 5251 Grgar, ID številka stavbe 2295-103, stoječe na parc. št. 2547 k.o. 2295 Banjšice;
  • Stanovanje št. 5 na naslovu Gradišče nad Prvačino 95, 5292 Renče, ID znak 2321-94-5, k.o. 2321 Gradišče.

Nepremičnini sta prosti oseb in stvari.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani www.ssmong.si, www.nepremicnine.net in na oglasni deski v pritličju stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO DRAŽBO

Dodatne podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo po elektronski pošti info@ssmong.si ali osebno (po predhodni najavi v času uradnih ur) na sedežu Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30