Javna dražba stanovanjskega hiše na naslovu Banjšice 8

Natisni

You are here

OBJAVLJA JAVNO DRAŽBO DVEH NEPREMIČNIN

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica objavlja javno dražbo za prodajo dveh nepremičnin. Predmet javne dražbe sta naslednji nepremičnini:

  • Stanovanjska hiša na naslovu Banjšice 8, 5251 Grgar, ID številka stavbe 2295-103, stoječe na parc. št. 2547 k.o. 2295 Banjšice;
  • Stanovanje št. 5 na naslovu Gradišče nad Prvačino 95, 5292 Renče, ID znak 2321-94-5, k.o. 2321 Gradišče.

Nepremičnini sta prosti oseb in stvari.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani www.ssmong.si, www.nepremicnine.net in na oglasni deski v pritličju stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO DRAŽBO

Dodatne podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo po elektronski pošti info@ssmong.si ali osebno (po predhodni najavi v času uradnih ur) na sedežu Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30