Javni najem stanovanj kot pomoč pri zagotavljanju najemnih stanovanj

Natisni

You are here

SPOROČILO ZA JAVNOST – Javni najem stanovanj kot pomoč pri zagotavljanju najemnih stanovanj

Nova Gorica, 19. april 2022

Pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije je v začetku leta zaživela Služba za javni najem stanovanj kot nova oblika pomoči države pri zagotavljanju najemnih stanovanj. Stanovanjski sklad RS, izvajalec javne najemne službe, opravlja vlogo povezovalca in izvajalca storitev med najemnikom in najemodajalcem.

Javna najemna služba je v tujini že desetletja uveljavljen ukrep na stanovanjskem področju. Prednosti takega najema so, da Stanovanjski sklad v celoti prevzame razmerje z najemnikom, odgovarja za plačevanje najemnine lastniku, za stanje prevzete nepremičnine in celo za manjše obnove stanovanja ob prevzemu.

Konec januarja je Služba za javni najem stanovanj že objavila Javni razpis zbiranja ponudb najemodajalcev za najem stanovanj za potrebe javnega najema stanovanj, na katerega se lahko prijavijo tudi lastniki praznih oziroma nezasedenih stanovanj na območju naše občine.

Razpis v praksi pomeni, da Stanovanjski sklad nepremičnino za najmanj 3 leta vzame v najem od lastnika, jo odda najemniku za neprofitno najemnino, lastniku pa plačuje stroškovno najemnino (neprofitno povečano za približno 30 odstotkov).

Ponudniki, ki se želijo prijaviti na javni razpis zbiranja ponudb najemodajalcev za najem stanovanj za potrebe javnega najema stanovanj, lahko v obdobju do 31. 12. 2022 oddajo ponudbo za oddajo stanovanja v najem na posebnem obrazcu »prijava za javni najem stanovanja«.

Obrazec ponudbe za oddajo stanovanja v javni najem je objavljen na spletnih straneh Sklada in dostopen v prostorih Stanovanjskega sklada RS na Poljanski cesti 31, 1000 Ljubljana.

Več informacij je na voljo na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije – Javni najem stanovanj.

 

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30