Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2022

Natisni

You are here

Datum: 4.4.2022

Rok za oddajo vlog: ZAKLJUČENO - 9.5.2022

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica javni sklad razpisuje oddajo v najem vseh izpraznjenih in novo pridobljenih najemnih stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana predvidoma v letih 2022-2024. 

Oddana bodo neprofitna stanovanja, ki so v stanju, ki omogoča normalno uporabo in se nahajajo na posameznih lokacijah na območju celotne Mestne občine Nova Gorica in katerih števila, se v času razpisa ne da opredeliti.

 

Prosilci, ki so se po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem za leto 2019, uvrstili na prednostno listo upravičencev in jim stanovanje še ni bilo dodeljeno ali pa so dodeljeno stanovanje zavrnili, morajo ponovno oddati vlogo na Javni razpis, v kolikor so za dodelitev neprofitnega stanovanja še zainteresirani. Prednostna lista objavljena po Javnem razpisu za leto 2019, ostane v veljavi le do objave nove prednostne liste po Javnem razpisu za leto 2022, predvidoma do 9.11.2022.

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30