Javno povabilo k oddaji ponudbe za prodajo stanovanj

Natisni

You are here

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica javni sklad je zainteresiran za nakup novozgrajenih in rabljenih stanovanj, ki se nahajajo na območju Mestne občine Nova Gorica. Ponujena stanovanja morajo biti nezasedena, prosta stvari in oseb, vpisana v kataster stavb z urejenim zemljiškoknjižnim stanjem, prosta vseh bremen in pripravljena za vselitev.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica javni sklad, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica od objave razpisa do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 31.12.2021. Upoštevali bomo vse popolne ponudbe, ki bodo prispele na tajništvo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, soba 41/IV v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za prodajo stanovanj.« do 31.12.2021 do 1200 ure.

Popolno izpolnjene vloge lahko oddajo prosilci samo na predpisanem obrazcu, ki ga lahko dobijo na sedežu Stanovanjskega sklada MONG ali na spletni strani sklada www.ssmong.si , od dneva javne objave tega povabila.

 

Javno povabilo k oddaji ponudbe za prodajo stanovanj traja od 27.01.2021 do 31.12.2021.

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30