Nadzorni svet

Natisni

You are here

Nadzorni svet Stanovanjskega sklada ima predsednika in štiri člane, ki jih za dobo štirih let imenuje mestni svet na predlog župana.

Pristojnosti nadzornega sveta so:

  • skrb za zagotavljanje delovanja sklada v javnem interesu,
  • sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo sklada,
  • določa javne razpise,
  • daje soglasje splošnim pogojem poslovanja,
  • daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja sklada,
  • daje predloge o posameznih vprašanjih,
  • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
  • pregleduje in preverja poslovno dokumentacijo.

Nadzorni svet sestavljajo:

Predsednica: Erika Lojk
Namestnik predsednice: Matjaž Beltram
Člani: Dušan Bizjak, Marko Mikulin, Aleš Velikonja

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30