Naloge sklada

Natisni

You are here

Poglavitne naloge Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica izhajajo iz samega odloka o ustanovitvi. Med najpomembnejše naloge SS MONG zagotovo sodijo naslednje naloge:
  • pripravljati in izvajati stanovanjski program MONG;
  • kupovati ali na drugi način pridobivati stanovanjske hiše in stanovanja, z oddajo katerih SS MONG zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja;
  • poslovati, vzdrževati in gospodariti s stanovanji in z drugimi nepremičninami, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada;
  • izvajati vse postopke za dodelitve in zamenjave stanovanj;
  • upravljati s stvarnim premoženjem, ki ga je na SS prenesla ustanoviteljica  MONG;
  • pridobivati ugodne kredite za investicije na stanovanjskem področju;
  • prodajati stanovanja;
  • zagotavljati kadrovska in tržna najemna stanovanja;
  • pregledno uvajati javno – zasebno partnerstvo na stanovanjskem področju in
  • opravljati druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa.

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30