Namen ustanovitve

Natisni

You are here

V Ustavi Republike Slovenije je v 78. členu zapisano, da »Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje«, kar predstavlja zahtevne in nadvse odgovorne naloge, ki so v naši lokalni skupnosti zaupane SS MONG, saj je le ta ustanovljen ravno z namenom pomagati občankam in občanom pridobiti primerno stanovanje. Zato je SS MONG osrednja neprofitna lokalna institucija, ki je zadolžena za izvajanje »nacionalnega stanovanjskega programa« na lokalni ravni s temeljno zadolžitvijo - izvajati lokalni stanovanjski program in vse upravne naloge in postopke, ki izhajajo iz omenjene osrednje naloge.

Celoviti naziv sklada: Stanovanjski sklad mestne občine Nova Gorica – javni sklad

Kratki naziv sklada: SS MONG

Sedež sklada: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Telefon: 00386 5 335 01 91

E-pošta: info@ssmong.si 

Spletna stran: http://www.ssmong.si

ID za DDV: SI 24822868

Matična številka: 5921279000

TRR pri Banki Slovenije: namenska sredstva: 01284-6520972769, sredstva za delo: 01284- 959448271, rezervni sklad: 01284-600000028    

Namensko premoženje:18.377.395,86€  na datum: 31.12.2020

Direktor: Peter Jan

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30