Podzakonski akti

Natisni

You are here

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
(Ur.l. RS, št. 138/06)            

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
(Ur.l. RS, št. 127/04,  69/05)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
(Ur.l. RS, št. 123/04)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
(Ur.l. RS, št. 110/04, 81/09, 17/11)

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
(Ur.l. RS, št. 60/09, 87/11, 85/13)

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
(Ur.l. RS, št. 20/04, 18/11 )

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14)

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Ur.l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 - ZUPJS, 79/15, 91/15)

Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov
(Ur.l. RS, št. 63/06)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
(Ur.l. RS, št. 1/11)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
(Ur.l. RS, št. 97/03,  33/07, 77/09 - odl.US)

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30