Skoči na glavno vsebino
Skupaj do doma!

Izteka se rok za oddajo vlog za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov

24/05/2022

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je marca objavil Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov za leto 2022. V ta namen so zagotovljena sredstva v višini 100.000 evrov. S subvencijami se spodbuja samostojno reševanje stanovanjske problematike. Skozi splošne kriterije razpisa se dodatno spodbuja nakup ali prenovo stanovanjskih hiš na podeželju ter reševanje stanovanjske problematike mladih družin in mladih do 35. leta starosti.

Rok za oddajo vlog se izteče 31. maja 2022.

Sredstva se bodo pod pogoji iz javnega razpisa dodelila v obliki enkratne subvencije za kritje skupnih stroškov kredita za gradnjo, prenovo ali nakup stanovanjskih hiš in stanovanj občanov ter za poplačilo že odobrenih stanovanjskih kreditov občanov.

Kot prenova se šteje tudi adaptacija ali rekonstrukcija stanovanjske hiše, stanovanja, kot gradnja pa tudi dozidava. Subvencijo v primeru prenove se lahko dodeli samo za izvedbo ali prenovo fasade, toplotne izolacije, prenovo dotrajane strehe, obnovo sanitarij, elektro in vodovodnih instalacij, tlakov in stopnišč, vgradnjo ali zamenjavo oken in vrat ter vgradnjo ali zamenjavo sistema ogrevanja.

Subvencijo za poplačilo že odobrenega stanovanjskega kredita je mogoče pridobiti le za nezapadle obveznosti iz stanovanjskega kredita, ki je bil sklenjen v koledarskem letu pred letom razpisa oziroma za stanovanjski kredit, ki je bil sklenjen v letu razpisa.

Za leto 2022 so za subvencije zagotovljena okvirna sredstva v višini 100.000 €.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica in na spletni strani mestne občine.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Potrebujete pomoč ?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.

Želite biti obveščeni o javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem???

Prijava na e-novice